Kommunikation och förändring

I lager

Kontakta oss

När vi utbildande oss i kommunikation och fick lära oss hur hjärnan och kroppen samarbetar och om hur relationer mellan människor fungerar, föll många bitar på plats. Denna kompetens, som leder till framgång kan jag använda oavsett bransch och systemnivå. Vad är det som gör ett möte lyckat? Vad är det som gör att en grupp lever sina värderingar/mål eller att vi använder minsta möjliga energi med största möjliga resultat? Specialpedagogik går ut på att vi människor är olika och därför lägger vi fokus pedagogiskt på att variera våra aktivitetsramar.

Du får öva genom dialog i mindre grupper och större, teori, praktiska övningar (neuromotoriska underlaget) individuella övningar, filtrering, uppleva sinnesbaserat, självreflexion, utvärdering.

Vi vill att du får med dig många verktyg och att du kan filtrera vad du behöver för att må bra och göra resultat i olika områden i ditt liv. Att öka medvetenheten i kommunikation med sig själv och sin omgivning ökar chanserna att få till hållbara förändringar.

 

Några exempel vad utbildningen innehåller

  • Värderingar – Tanke och känslomönster, förhållningssätt, förståelse om hur värderingar påverkar oss i vardagen.
  • Ramkompetens kopplat till intention – Är jag innanför den ram vi bestämt eller? Vad behöver jag ha för kompetens om vi ska leva ramkompetens kopplat till intention?
  • Neuromotoriska – Kroppsrörelser. Använd hela hjärnan.
  • Medvetet – Allt som vi uppfattar med våra sinnen. Tänkt igenom något och vad det innebär och konsekvenser det får.
  • Omedvetet – Omedvetna vanor vi inte reagerar på. Situationer där vi inte vet varför vi reagerar som vi gör tex upplever oro, irritation, ilska, lukt påverkar oss fast vi vet inte varför!