kurser & Workshops

för förskola och skola

 

För att boka någon av våra kurser & workshops kan du antingen fylla i vårt kontaktformulär här på hemsidan eller ringa oss direkt.

Workshop levande dialog

lärmiljö och delaktighet i fokus

 

Genom berättelser löser vi hur vi kommer fram till den bästa Lärmiljön. Jag guidar er med berättelser till era egna lösningar på den mest utvecklande Lärmiljön på er öppna förskola, förskola eller skola. Vi lär oss hur vi kommunicerar och arbetar med nedanstående. Jag pratar först med alla individuellt och ser vad de är dem främst vill ha ut av workshopen. Vi har avslutande samtal vad som varit bra och vad de vill ha mer av och vad de vill förbättra.

I denna utbildning lär du dig att känna igen vad som leder till succé eller fiasko. Du får en ökad medvetenhet och djupare förståelse i kommunikationen med dig själv och andra. Vi arbetar på individ och gruppnivå och lär oss kommunikationsverktyg och filtrera kommunikation.

Vad innebär det att filtrera kommunikation? Att t.ex. kunna känna igen och beskriva vad som gör ett möte lyckat eller misslyckat. Går feedbacken igenom så vi når varandra, håller vi oss innanför ramarna, lever vi de värderingar vi satt upp i vardagen osv.. Vad är det som gör att vi får tummen upp eller tummen ner i kommunikationen med oss själva och andra?

Vi har varierade aktivitetsramar: Varvar teori med dialog där er kommunikation är i fokus.

  • Vad har ni fokus just nu på och behöver utveckla främst på er arbetsplats?
  • Från Grupp till Team.
  • Ramkompetens kopplat till intention.
  • Våra olika Roller.
  • Ge och ta emot feedback så vi inte tolkar åt någon annan.
  • Att prata med varandra i stället för om varandra.
  • Att se höra det man själv behöver utveckla för att nå den andre.
  • Konflikter hur löser vi dem på bästa sätt?
  • Isberget för att få till bestående förändringar.
  • Då nu Framtid.

Upplägg:

Vi lägger upp workshopen som det passar er bäst. En del förskolor/skolor har valt att först ha workshop med förskollärarna/lärarna sedan med avdelning/klass. För avdelning/klass och då lagt upp det 5 X 60 min och andra har slagit ihop två avdelningar/klasser osv. Vi kommer överens med er om vad som är mest effektivt! Rektor har varit med på förskollärarnas/lärarnas möte och det har varit mycket lyckat så förskollärarna/lärarna får med rektorns roll i helheten och får insikt och förståelse i rektorns arbete.    

60 min: 800 :- exklusive moms

 

Erbjuder också 

Medveten Sensomotorik. Ge barnet/barnen kraft och balans från början. När samspelet mellan våra sinnen och motoriken fungerar fint är det lättare att lära sig kognitivt och sociala färdigheter. Uppfattningen med hela jaget hänger nära samman med hela denna process, för att lyckas med inlärning måste man tro att man duger och att man kan tackla utmaningar. Symtom som kan bero på mindre bra sensomotorik tex lässvårigheter, hyperaktivitet, motorisk klumpighet, koncentrationssvårigheter, problem med auditiv och visuell uppfattningsförmåga, sämre finmotorik, snabbt rörelse mönster, svårt agera långsamt, fånga och studsa en boll, kan bokstäver och siffror fats har svårt emd det sociala, välartad skolan fast bryter ihop lätt hemma, oförutsägbart humörutbrott, distanslöshet ej förväxla med naturlig sponanitet, överdriven rädsla, överdriven försiktighet, svårt skynda sig, emotionella svårigheter, starkt kontrollbehov, talsvårigheter, sent tal, åksjuka, låg eller hög smärttröskel (när läkare uteslutit annat), huvudvärk, Enkopres (bajsar på sig). 

 

Att sätta Mål så man når dem tillsammans

Att sätta mål så alla når dem då krävs det att man har samsyn i målen och arbetar mot gemensamt förhållningsätt. Här får ni öva på att sätta mål tillsammans så ni diskuterar mål regelbundet och når dem. 

 

Att prata med istället för om varann

Om vi ska prata med varann istället för om krävs det att vi kan sorterad feedback. Vi övar utan att tolka åt varandra så vi vill ta emot feedback och ge.

 

Kommunikation och förändring 

Metakommunikation för att uppnå en proffesionell Lärmiljö och delaktighet på förskolan/skolan

Att lära sig att filtrera kommunikation dvs att kunna känna igen och beskriva vad är det som gör ett möte lyckat eller misslyckat för att förbättra till nästa gång? går feedbacken igenom så vi utvecklar varan osv Genom igenkända berättelser som uppstår på förskola/skola har vi dialog för att komma fram till hur vi förbättrar inom olika områden i verksamheten.  

 

Skräddarsydda Specialpedagogiskaupplägg 

Här kan du komma med egna förslag på kompetensutveckling både individuellt och i grupp. 

60 min: 800:- exklusive moms 

 

Omdömen

Anette arbetar systematiskt med att implementera kunskaper och färdigheter i skolans värdegrundsarbete. Det var en utmaning i början att ens förstå ordet värdegrund, men med Anettes ihärdighet kom arbetslaget långt i dessa utvecklingsfrågor.

Annika Strömberg - VD och Rektor på Habilitekets skolverksamhet Stockholm - 28/07/2022

Att få lära sig ramkompetens kopplat till intention har gjort att jag får mer gjort i dag och är tydligare i mitt arbete som yrkeslärare. Att få göra långsamma övningar som påverkar min stressnivå så jag blir lugn har också betytt mycket för mig.

Erika Öjtorp - Yrkeslärare Stockholm - 28/07/2022

Utbildningen skapar förståelse för hur vi kan må bättre, klara av förändringar, hantera stress samarbete mer. Hitta motivation och hantera ankringar/låsningar i oss själva

Catherine Glöckner - Specialpedagog Sollentuna - 28/07/2022

Möjlighet att få sätta ord på sin egen verksamhet och sitt eget arbete det har jag värderat väldigt högt! Jag har fått insikt i huvudsak gäller det feedback, ramar, utvärdering hur viktiga dessa är.

Cecilia - Hälsopedagog Fritidsverksamhet Norrtälje - 28/07/2022