Specialpedagogkonsult Erbjuder specialpedagogiska tjänster 

Våra olika tjänster riktar sig främst mot förskolor, öppna förskolor och skolor. Peppande samtal och coaching kan dock bokas av alla.

Råd och handledning

 

Jag erbjuder råd och handledning till förskolor och skolor. Jag lägger fokus på att ge vägledning i olika pedagogiska sammanhang och utveckling sker genom samspel mellan många olika faktorer. Specialpedagogiken har kopplingar till discipliner som pedagogik, medicin, psykologi, sociologi och fysik. Jag handleder i det mesta alltifrån neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, blyghet, utåtagerande beteende, att inte känna in mättnadskänsla, grupprocesser för samsyn, konflikthantering, stärka självkänsla/självförtroende m.m.

Priser
60min: 800:- exklusive moms

120min: 1400:- exklusive momsVäxa   Ett material att fånga upp barn i behov av stöd  

 

Är ett material för att fånga upp barn i behov av stöd. Att hitta händelser, problemsituationer i vardagen på förskolan. Ett material för att medvetet främja och förebygga för alla barns lika rättigheter och möjligheter på förskolan. Växa är på individ och gruppnivå. 

Framgångsfaktorer i Växa

1.  Insatser i tidig ålder.

2.  Insatser innan de blir för stora.

3.  Bra relation mellan barn och pedagog.

4.  Bra samarbete mellan hem och förskola.

5.  Hög delaktighet hos barnet.

6.  Individ och gruppinsatser baserade på bra kartläggningar,

     anpassningar och utvecklingsinsatser.

7.  Att hitta behov och strategier i personalgruppen.

8.  Att arbetslaget blir bra på att problemlösa.

9.  Bra samsyn för att det är ett lättförståelig systematik.

10. Lägger kraven på rätt nivå och förebygger inför skolan.

 

Kompetensutveckling

När vi gör en växa i arbetsgruppen så ser och hör vi var ni behöver kompetensutveckling. Vilka områden i kommunikationen behöver er grupp öva extra på? Vi övar på små och större problem/händelser och får handledning på vägen av mig Anette Ahl Specialpedagog. Jag tar stor hänsyn till verksamhetens utformning och era önskemål hur vi lägger upp implementeringen av Växa 

 

Priser

3000:- exklusive moms 3 X 60 min samt mailkontakt så länge projeketet pågår

(Detta är per förskolegrupp är det två personer i två grupper då kan vi slå ihop dem till samma pris)

 

Utvärdering av Växa från två rektorer i Norrtälje 

Att arbeta med Växa har ökat vårt samarbete kring vårt arbete med barn i behov av stöd. Ett bra material för att identifiera vad är det vi behöver göra/förändra för att barnen ska få möjlighet att lyckas  Kia 

 

Mycket bra att grupperna formulerar det önskade läget och materialet underlättar verkligen i detta och alla barn blir synliggjorda Birgitta 

 

Materialet har använts på olika sätt i arbetet med barnen både på individnivå och grupp. Det är ett levande ematerial som leder till anpassningar görs inann det leder till kartläggningar. Birgitta 

 

Alla åsikter kommer fram och det ger resultat Kia och Birgitta 

 

Bra att formulera det önskade läget och även att personalen börjar tänka utanför "boxen" Birgitta

 

Säkrare och gladare personal Kia och Birgitta 

 

Norm och värdegrunds coach/ledardag 

9.00 -16.00 på Teams eller fysiskt på plats (Inom Stockholmsområdet)

En dag där vi får inspiration och verktyg för att leva våra värderingar både praktiskt och teoretiskt

på förskolan. Hur går vi från grupp till ett Team där vi upplever att allt är möjligt. 

Peppande samtal & Coaching

Den Psykiska ohälsan ökar och jag vill vara med och bidra med min kompetens, så jag erbjuder samtal/handledning till både vuxna, barn (tonåringar). Första gången du kommer till mig diskuterar vi vad som är viktigt för dig att förändra och uppnå? För att kunna utgå därifrån. Du får en ökad medvetenhet och djupare förståelse i kommunikationen med dig själv. Vad är det som gör att du uppnår det du vill för att må bra i ditt liv. Det är din frågeställning som ligger i fokus för arbetet. 

Priser
60min: 800:- exklusive moms

120min: 1400:- exklusive moms

Jag tycker det har varit superskönt att ha haft någon att bolla tankar och idéer med. Någon som sett våran situation utifrån ett nytt perspektiv. Tycker inte något har varit mindre bra med handledningen.

Ebba, Barnskötare fritidsverksamhet - 26/07/2022